900 triệu

Đông Á Thanh Hóa được thưởng 900 triệu đồng sau chiến thắng trước SHB Đà Nẵng【900 triệu】:Đông Á Than