HLV Akira Nishino khẳng định sẽ tiếp tục làm việc tại nước ngoài khi tham dự lễ rước đuốc Olympic Tokyo 2021

HLV Akira Nishino khẳng định sẽ tiếp tục làm việc tại nước ngoài khi tham dự lễ rước đuốc Olympic Tokyo 2021

Hôm 7/7, HLV ĐT Thái Lan Akira Nishino đã tham gia vào lễ rước đuốc Olympic tại quê nhà Saitama, Nhậ