Phương tiện truyền thông Anh: Lần duy nhất để thấy sự mong manh của Ferguson là xuất huyết não của anh ấy, nhưng anh ấy đã thắng Bursa Taruhan Bola

Truyền thông Anh: Lần duy nhất để thấy sự mong manh của Ferguson là anh ta bị xuất huyết não nhưng anh ta đã thắng [Bursa Tarohan Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 31 tháng 12: Hôm nay, truyền thông Anh cũng gửi 80 lời chúc sinh nhật cho Ferguson. “Sun”được xuất bản đặc biệt trên phiên bản thể thao của trang chủ,