cờ malaysia

cờ malaysia

“Chảo lửa” trên sân Việt Trì trận U23 Việt Nam – Malaysia【cờ malaysia】:Hình ảnh do phóng viên Báo Ng