COVID-19: Indonesia quyết định ngừng tất cả các giải đấu thể thao

COVID-19: Indonesia quyết định ngừng tất cả các giải đấu thể thao

Indonesia đã quyết định ngừng tất cả các giải đấu thể thao trên khắp cả nước trong bối cảnh dịch bện