cúp joan gamper

cúp joan gamper

Arsenal dâng chiến thắng, Barcelona đoạt cúp Joan Gamper thứ 7【cúp joan gamper】:Hơn 80.000 khán giả