dám chơi

dám chơi

U19 Việt Nam thua Úc vì không dám chơi đôi công【dám chơi】:Thất bại cũng đồng nghĩa U19 Việt Nam chín