Lâm “Tây” nổi hứng dạy tiếng Nga trên Facebook, fan lại chỉ muốn xem anh tập viết Tiếng Việt

Lâm “Tây” nổi hứng dạy tiếng Nga trên Facebook, fan lại chỉ muốn xem anh tập viết Tiếng Việt

Văn Lâm nổi hứng dạy tiếng Nga cho fan. Video: Trang cá nhân Đặng Văn Lâm.Mặc dù đang trong quá trìn