FCMoonthâutómcácdanhhiệuHPLS4củatháng11

FCMoonthâutómcácdanhhiệuHPLS4củatháng11

Dù không đoạt danh hiệu vô địch giải HPL S4 nhưng FC Moon đã có 1 tháng thi đấu thành công và thâu tóm các danh hiệu HPL S4 của tháng 11 một cách rất xứng đáng.