hộ chiếu úc

hộ chiếu úc

Không xuất trình “hộ chiếu vắc-xin”, Djokovic bị trục xuất khỏi Úc【hộ chiếu úc】:Novak Djokovic trước