Việt Nam sẽ dự World Cup 2026 nếu FIFA thay đổi điều này?

Việt Nam sẽ dự World Cup 2026 nếu FIFA thay đổi điều này?

Đứng gần 45 phút thuyết trình về đề án tranh cử vào ghế Phó chủ tịch (PCT) tài chính và tài trợ VFF