Manchester United 29 -Year -old Hậu vệ Lingkong cắt đứt sóng thế giới!Tại thời điểm bắt đầu, các cầu thủ Huang Qian đóng băng khe bóng đá

Hậu vệ 29 tuổi của Manchester United Lingkong cắt đứt sóng thế giới!Khi các cầu thủ bóng đá bắt đầu, các cầu thủ của Huang Qian bị sững ngườiHậu vệ 29 tuổi của United, Tryz đã ghi bàn trong phút thứ 60