Trì trệ và thiếu kế hoạch, MU đứng trước tương lai vô định

Trì trệ và thiếu kế hoạch, MU đứng trước tương lai vô định

Các cầu thủ MU không biết ai sẽ là huấn luyện viên kế nhiệm Solskjaer mới bị sa thải. (Ảnh: Sky Spor