Hai đội tuyển Việt Nam đóng cửa tập kín hoàn toàn

Hai đội tuyển Việt Nam đóng cửa tập kín hoàn toàn

VFF tạm dừng hoạt động tác nghiệp của báo chí tại các buổi tập của hai đội tuyển từ chiều 13/5 cho đ