Cầu thủ Australia để bóng chạm tay: “Bóng đập vào ngực tôi”

Cầu thủ Australia để bóng chạm tay: “Bóng đập vào ngực tôi”

Tình huống kiểm tra video, không cho Việt Nam hưởng phạt đền gây tranh cãi của trọng tàiNói về pha b